Generelle betingelser

De generelle betingelser udgør sammen med programmet, tilbud, rejseplan, øvrige dokumenter samt oplysninger på www.mondotravel.dk aftalegrundlaget mellem den rejsende og Mondo Travel ApS.

Generelt om os

Mondo Travel ApS

CVR 39 76 26 68

Højdevej 36, 1 Th

2300 København S

E-mail: mondo@mondotravel.dk

Telefon: +45 51 20 82 56

Bestilling af rejse

- Bestilling af rejsen kan ske mundtlig eller skriftligt.
- Når depositum er indbetalt, er aftalen bindende.
- Når rejsen er betalt, er tilmelding bindende for Mondo Travel Aps.
- Ved tilmelding accepteres de oplyste vilkår for rejsen, som er femsendt eller henvist til på www.mondotravel.dk.
- Det er rejsendes eget ansvar at være bekendt med offentlige tilgængelige informationer om klimamæssige forhold på rejsemålet

Rejsearrangement

Alle rejser er arrangeret af Mondo Travel ApS i samarbejde med flyselskaber, lokale agenter, hoteller og andre arrangører.

Pris og Program

På rejseplanen/rejseprogrammet vil det fremgå, hvad prisen inkluderer, og hvad der er aftalt.

Priser der opgives på hjemmesiden er gældende for to personer i delt dobbeltværelse. Hvis du rejser alene, vil der være et eneværelsestillæg.

Ved indtjekning følges internationale regler. Det betyder, at indtjekning først kan garanteres kl. 15.00. Udtjekning foregår som regel kl. 12.00 på afrejsedagen. Hvis du ønsker at tjekke ud senere, aftales det direkte med receptionen på hotellet. Der kan forekomme gebyr, som den rejsende afholder. Mondo Travel ApS kan ikke drages til ansvar, hvis det ikke er muligt at beholde værelset efter kl. 12.00 på afrejsedagen.

Gebyr ved ekstra ydelser

Mondo Travel ApS forbeholder sig ret til at opkræve gebyr af ekstra ydelser som f.eks. fremsendelse af kopi af vouchers, flybilletter eller tilsvarende. Ved hjælp til visumansøgning, registrering af bonuskortnummer osv. opkræves der ligeledes gebyr.

Betalingsbetingelser

Depositum: Ved tilmelding af rejse betales 2.000 kr. pr. person for rejser inden for Europa. 3.000 kr. pr. person ved rejser uden for Europa og 4.000 kr. pr. person ved krydstogter og individuelle skræddersyede rejser.

Slutbetaling: Restbeløbet skal betales til Mondo Travel ApS seneste 70 dage før afrejse, med mindre andet er skrevet/anført i programmet/på fakturaen. Bemærk venligst, at krydstogter har restbetaling 90 dage før afrejse.

Billetter og rejsedokumentation fremsendes ca. 14 dage før afrejsen. Ved rejser i jul/nytår eller ved andre højtider/begivenheder kan fristen for slutbetalingen falde tidligere end 70 dage før afrejsen grundet ændrede krav fra eksterne samarbejdspartnere som f.eks. hoteller, flyselskaber mv.

Betaling: Mondo Travel ApS tilbyder betaling via bankoverførsel til konto i Arbejdernes Landsbank, reg. no: 5321 konto: 0256145.

Skatter og afgifter

Alle lokale skatter og afgifter er som udgangspunkt med i rejsens pris. Det gælder også en udvidet ansvarsforsikring, som Mondo Travel ApS tegner til alle gæster gennem Gouda Rejseforsikring samt et gebyr til Rejsegarantifonden.

I enkelte lande opkræves der dog lokale lufthavnsafgifter, som betales ved check-in af kunden. Der opkræves Resort fee på en del hoteller samt overnatningsskat i f.eks. Italien, Grækenland og De Forenede Arabiske Emirater. Disse fees afregnes af den rejsende direkte til hotellet ved afrejse. Hvert land kan suverænt og uden eller med kort varsel indføre skatter og afgifter, der ligger uden for Mondo Travel ApS’ viden. Disse fees, skatter og afgifter skal kunden afholde og kan ikke kræves refunderet.

Afbestillingsforsikring ved akut sygdom

Afbestillingsforsikring er ikke inkluderet i rejsens pris. Det anbefales, at der tegnes en afbestillingsforsikring hos et forsikringsselskab, hvor man er dækket ved aflysning som følge af akut sygdom eller dødsfald. Mondo Travel ApS anbefaler en afbestillingsforsikring gennem Gouda Rejseforsikring.

Kundens ændring af rejsen

Den rejsende kan ændre sin rejse op til 71 dage før afrejse mod et gebyr på. 2.500 kr. pr. person. Ønskes rejsen ændret senere end de 70 dage før afrejse, betragtes det som en afbestilling og bestilling af ny rejse.

Afbestillingsregler

Fra 71 dage før afrejsen. (særligt for krydstogter mere end 91 dage før):
- Det indbetalte beløb refunderes med fradrag af depositum

Fra 70 dage til og med 31 dage før afrejse (for krydstogter 90-71 dage):
- 50 % af rejsens pris refunderes

Fra 30 dage og indtil afrejse (for krydstogter 70 dage og indtil afrejse):
- Rejsens pris refunderes ikke

Såfremt flybilletter, hotelreservationer eller andet har strengere afbestillingsbetingelser, vil dette fremgå i programmet og/eller på fakturaen. 

Overdragelse af rejse

Det er ikke muligt at overdrage rejsen til andre, pga. regler hos Mondo Travels ApS leverandører. 

Den rejsendes pligter

Den rejsende er forpligtet til at sørge for gyldigt pas og for rejsens gennemførelse nødvendige visa og vaccinationer. Inden indbetaling af depositum er det den rejsendes pligt at kontrollere, at rejsebevis er korrekt og i overensstemmelse med den rejsendes ønsker, at for- og efternavne samt pasnummer og udløbsdato i passet og øvrige rejsedokumenter er korrekte og stemmer overens. Navn på flybillet skal være i overensstemmelse med navn i passet, ellers kan man risikere at blive afvist ved check-in i skibs- og lufthavne. Det er den rejsendes forpligtigelse at læse samtlige dokumenter, der bliver tilsendt fra Mondo Travel ApS.

Mondo Travel ApS påtager sig intet ansvar for de følger, som ukorrekte/mangelfulde oplysninger kan medføre før, under og/eller på rejsen. I dag kræver de fleste flyselskaber ikke genbekræftelse af flybilletter, men det er den rejsenes pligt, at holde sig opdateret om reglerne for flyselskabets krav om genbekræftelse. Du kan altid få svar og hjælp til dette hos vores lokale agenter på destinationerne. 

Pas, Visum og Vaccinationer

Du skal være opmærksom på, at nogle lande kræver, at dit pas er gyldigt i seks måneder ud over rejsens varighed. Hvilke regler der gælder netop for dit rejsemål, kan du se på udenrigsministeriets hjemmeside. https://um.dk/rejse-og-ophold

Det er den rejsenes eget ansvar at gøre sig bekendt med eventuelle ændringer i disse krav inden afrejsen. For oplysninger om vaccinationer til det/de pågældende rejsemål, kan du finde informationer ved http://sikkervaccination.dk, men der henvises til egen læge.

Mondo Travel ApS oplyser kun om visumkrav, der gælder for danske statsborgere. Andre landes statsborgere skal selv sørge for at gøre sig bekendt med visumkrav til det/de land/lande, som rejsen går til. Mondo Travel ApS påtager sig intet ansvar grundet manglende visum, vaccinationer eller pas, der er ugyldigt eller udløbet. I flere lande er det et krav, at der i passet findes minimum to tomme sider ved siden af hinanden ved indrejse. 

Ved rejsenes udeblivelse

Hvis den rejsene ikke møder op til udrejse eller hjemrejse på angivet tid og sted, eller hvis den rejsende ikke kan gennemføre rejsen på grund af manglende rejsedokumenter, kan den rejsende ikke få refunderet hele eller dele af rejsen. Ønsker den rejsende under rejsen ikke at benytte sig af en eller flere af bestilte ydelser, kan den rejsende ikke få refunderet denne/disse ydelse/ydelser.

Reklamationer

Eventuelle reklamationer under rejsen skal fremsættes overfor luftfartselskabet, hotellet eller Mondo Travel ApS’ lokale samarbejdspartner/agent på destinationen, mens rejsende opholder sig der. Hvis fejlen eller manglen ikke afhjælpes med det samme, kan Mondo Travel ApS kontaktes på sms eller e-mail. Hvis der mod forventning ikke hurtigt er blevet fundet en afklaring på fejl/mangler, er det den rejsenes pligt at få bevis på reklamationen. Manglende bevis for reklamation vil medføre tab af retten til senere at klage til Mondo Travel ApS. Eventuel klage skal fremsendes til Mondo Travel ApS senest 14 dage efter hjemkomst. Mondo Travel ApS er medlem af Rejsegarantifonden, medlemsnummer 2960. Hvis klagen ikke kan løses til den rejsendes tilfredshed, kan den rejsende indbringe sagen for Rejseankeklagenævnet.

Mondo Travels ApS ansvar

Mondo Travel ApS er som anført i Pakkerejseloven teknisk arrangør, og er ansvarlig for at gennemføre pakkerejser i henhold til informationer, der fremgår af fremsendte program, eventuelle andre rejsedokumenter udstedt af Mondo Travel ApS samt på www.mondotravel.dk

Hvis dele af den rejsendes rejsearrangement er købt af anden udbyder, rejsebureau eller flyselskab, er Mondo Travel ApS ikke ansvarlig for denne del af rejsen/arrangement. 

Mondo Travel ApS aflysning eller ændring

Mondo Travel ApS kan på grupperejser annullere disse grundet manglende tilmelding. Mondo Travel ApS må annullere rejsen op til 21 dage før afrejse. Den rejsende kan tilbydes en erstatningsrejse, men ønskes dette ikke, har den rejsende krav på tilbagebetaling af rejsen.

Mondo Travel ApS har ret til at foretage ændringer i en grupperejse grundet manglende tilmelding eller andre årsager, som kan have indflydelse på rejsens kvalitet. Hvis den rejsende herefter ikke ønsker at deltage, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, men yderligere krav kan ikke gøres gældende.

Prisændringer

Mondo Travel ApS forbeholder sig ret til at hæve prisen på pakkerejsen efter indgåelse af aftalen, hvis der sker ændringer i skatter, afgifter, brændstofpriser, transportomkostninger, lufthavnsomkostninger mv. Mondo Travel ApS forbeholder sig endvidere ret til at hæve prisen på pakkerejsen, ved betydelige valutaændringer brugt til kalkulering af rejsens pris. En prisændring vil hurtigst muligt og senest 21 dage før afrejse blive meddelt den rejsende.

Hvis prisstigningen er mere end 10 % af rejsens pris, kan den rejsende afbestille rejsen og få det indbetalte beløb retur. Sker der ændringer i nedadgående retning, kan den rejsende ikke kræve prisnedsættelse.

Persondata

Vi opbevarer og behandler dine persondata for bl.a. at kunne gennemføre din rejse. Du kan læse mere om vores privatlivspolitik her.
Dine data vil ikke blive videregivet til andre aktører og vil blive behandlet sikkert efter persondataloven. 

Nyhedsbreve

Alle rejsende får automatisk vores elektroniske nyhedsbrev, som vi udsender et par gange om året. Det er muligt at afbestille dette nyhedsbrev via linket i det første nyhedsbrev eller ved at skrive til os på mondo@mondotravel.dk

Rejseforsikring

Rejseforsikring er ikke inkluderet i rejsens pris. Det anbefales at tegne en rejseforsikring som bl.a. dækker omkostninger ved ulykke, død, behandling af sygdom, hjemtransport samt tab eller beskadigelse af bagage. Mondo Travel ApS anbefaler en rejseforsikring gennem Gouda Rejseforsikring.  

Øvrigt

Der tages forbehold for trykfejl